Powered by ZigaForm version 4.2

Recepty

UWAGA! Jeżeli zamówienie na naszym portalu dokonywane jest po raz pierwszy prosimy o podanie danych do zamawianych recept TUTAJ


Recepty drukowane są na papierze offsetowym 80 g. Drukujemy recepty na "sztuki".

Druk recept możliwy jest wyłącznie w oparciu o wygenerowany plik PDF "Załącznik do zamówienia do drukarni".

Na zamówieniu podaj łaczną ilość sztuk zamawianych recept będącą sumą ilości recept ze wszystkich dołączonych "załączników".

Poniżej linki do stron umożliwiających uprawnionym pobranie numerów recept.

 

Śwętokrzyski
NFZ

 Małopolski 
NFZ

Mazowiecki
NFZ 
Podkarpacki
NFZ 
Lubelski
NFZ 
Podlaski
NFZ 
Warmińsko-Mazurski
NFZ 
Pomorski
NFZ 
Kujawsko-Pomorski
NFZ 
Wielkopolski
NFZ 
Zachodniopomorski
NFZ 
Opolski
NFZ 
 Łódzki
NFZ
Śląski
NFZ 
Dolnośląski
NFZ 
Lubuski
NFZ 

 

Drukarnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych i wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania nieprawdziwych danych.

Dodaj pliki


    Ten produkt wymaga dołączenia pliku
    Ilość stron powinna zawierać się pomiędzy 1 a 1
    Wypełnij zamówienie

    Kalkulacja dla Ciebie